Poslovni program Birografike BORI d.o.o.

Predstavljamo vam referenčne izdelke iz poslovnega programa  Birografike BORI. Prepričani smo, da boste v široki paleti izdelkov izbrali kakšnega tudi zase. Obiščite, pokličite ali pišite nam, da bomo skupaj oblikovali izdelke v skladu z vašimi potrebami in željami. Vaše zadovoljstvo je naša motivacija!

 

LETNO POROČILO

Letno poročilo podjetja predstavlja podobo podjetja, ki je izražena s kakovostjo oblikovanja, tiska in dodelave.

Letna poročila so pogosto oblikovalsko-grafične umetnine, ki so tehnološko izvedljive samo z najsodobnejšimi orodji in z visoko usposobljenimi strokovnjaki na področju grafične tehnologije.

Pravilna zasnova oblikovanja in pravilen izbor materialov ter tehnike tiska so ključni elementi za zanimiva in s tem uporabnikom všečna letna poročila.

Birografika BORI lahko uresniči vse želje in potrebe po oblikovanju, tisku ter dodelavi letnih poročil. Dolgoletna tradicija na področju izdelave letnih poročil je zagotovilo, da bodo letna poročila, ki vam jih bomo izdelali, oblikovno in tehnološko brezhibna. S tem se bo informativna in sporočilna dodana vrednost letnih poročil še povečala. Vsekakor si ne moremo predstavljati kvalitetnega letnega poročila brez všečnega in kvalitetnega oblikovanja.

 

GRAFIČNO OBLIKOVANJE TISKOVIN 

Grafično oblikovanje tiskovin je proces, kjer se želje naročnika o podajanju informacij ciljni publiki povežejo z idejo in izvedbo oblikovalca tiskovine.

Oblikovanje mora biti izvedeno tako, da je sporočilna vrednost tiskovine jasna, končni izdelek pa dopolnjuje celostno grafično podobo naročnika.

S sodobno tehnologijo in poznavanjem zakonitosti oblikovanja tiskarske forme lahko oblikovalec v procesu grafične priprave uskladi podobe in besede, tako da med njimi ustvari razmerja, ki so privlačna za oko ter imajo tudi želeno sporočilno vrednost.

S tem dosežemo, da oblikovane tiskovine kot nosilec informacije postanejo marketinško gradivo, ki z ustreznimi ostalimi marketinškimi prijemi učinkovito pripomorejo k povečanju prepoznavnosti podjetja, storitve in izdelkov.

Želite povečati prodajo vašega izdelka ali storitve? Želite večjo prepoznavnost vašega podjetja?

V Birografiki BORI vam bomo z usposobljenimi strokovnjaki na področju oblikovanja, grafične priprave in tiska pomagali, da bodo vaše ideje primerno in učinkovito prenešene v sporočilno vrednost strokovno oblikovanih tiskovin.

 

grafičcno oblikovanje

 

knjige tisk

KNJIGE

Knjige spadajo v skupino najzahtevnejših grafičnih produktov, saj so postopki nastajanja knjig zelo strokovno zahtevni, časovno dolgotrajni in povezani z znatnimi stroški, ki nastanejo še pred samo predajo gradiva za tiskanje knjig v tiskarno (odkup avtorskih pravic, slikovnega materiala, lektoriranje, urejanje…).

Zelo je pomembno, da so knjige (ki so poleg nosilca informacij tudi tržno blago) pravilno zasnovane in lepo oblikovane, tako da bo že sam izgled knjig privlačen in s tem že na prvi pogled prodajno zanimiv. Paziti je potrebno na izbor materialov za notranjost in ovitke knjig, ter način vezave.

Samo s pravilnim naborom vseh zgoraj naštetih tehničnih elementov boste dosegli, da bo vaša knjiga, v katero ste vložili veliko svojega časa, dela, energije in finančnih sredstev dobila svojo uporabnost in lep zunanji izgled.

V Birografiki BORI uresničimo vse vaše želje in potrebe po oblikovanju, tisku ter dodelavi knjig, saj smo strokovno usposobljeni in tehnološko opremljeni za izdelavo najzahtevnejših oblik trdo vezanih knjig.

Večletne izkušnje na področju trde vezave knjig, številne referenčne knjige in nagrade, ki smo jih dobili za kvalitetno izdelavo knjig, so zagotovilo, da bodo vaše knjige izdelane oblikovno in tehnološko brezhibno, in vam bodo kot take v veliko veselje in zadovoljstvo.

 

 

FOTOKNJIGA

 Fotoknjiga je zahtevnejši grafični izdelek, ki služi za ohranjanje in prikaz slik. V dobi digitalnih posnetkov je fotoknjiga nadomestila klasičen album s fotografijami. Prednost je tudi v tem, da si po svoje uredimo slike in dodajamo podnapise ter naslove.

Najpogosteje si tematsko izdelamo fotoknjigo po potovanjih ali pa ob raznih dogodkih in praznovanjih, kot so npr.: rojstni dnevi, rojstvo otroka, poroka, obletnice, valeta, matura in podobni dogodki. S fotoknjigo se lahko tudi celovito predstavimo ali pa učinkovito prikažemo svoje delo, dejavnost, pomembne poslovne dogodke in drugo.

Pri nas vam omogočamo, da si z enostavnim programom za izdelavo fotoknjige, ki si ga lahko brezplačno prenesete z naše spletne strani http://www.birografikabori.si/fotoalbum.php, sami oblikujete fotoknjigo (slike lahko opremite z besedilom), vi pa jo kot prilogo k naročilu pošljete po elektronski pošti v izdelavo.

Ne dopustite, da bi vaše slike izginile iz digitalnih medijev ali iz digitalnih naprav. Poskrbeli bomo za kvalitetno in hitro izdelavo vaše fotoknjige.

 

BROŠURE, ZVEZKI

 Brošure, spirale, zvezki in bilteni spadajo v skupino tako imenovanih publikacij z osnovno funkcijo podajanja tiskanih lepopisnih, intelektualnih in strokovnih informacij, reklamnih promocij podjetij ter storitev, kataloške prodaje izdelkov, materiala in podobno. Publikacije se funkcionalno ločijo med seboj samo po načinu vezave, medtem ko v sami vsebini uporabnosti ni večjih razlik. Ko se odločamo za tisk gradiva, ki ga želimo izdati, je prav zaradi tega pomembna pravilna izbira vrste publikacije. Pri tem je potrebno najti pravo razmerje med vsebino in uporabnostjo ter glede na navedene lastnosti celostno izbrati najprimernejši tip publikacije. Poleg tega je pomembno tudi vsebini primerno oblikovati formo publikacij, s pravilnim izborom materiala in z načinom tiska polepšati zunanji videz ter s tem povečati  sporočilno in komercialne vrednosti brošur, spiral, zvezkov ali biltenov. Uresničimo vam lahko vse želje in potrebe po oblikovanju, tisku ter dodelavi publikacij, ne glede na to ali so to brošure, spirale, zvezki ali bilteni. Dolgoletna tradicija na področju njihove izdelave je zagotovilo, da bodo brošure, spirale in zvezki, ki nam jih boste zaupali, oblikovno in tehnološko brezhibni in da se bo zaradi tega še povečala sporočilna in informacijska dodana vrednost publikacij.

knjige tisk

 

LETAKI, PLAKATI

 Letaki in plakati so enostavnejši grafični produkti, ki se jih uporablja za reklamno promocijo podjetja, storitev, izdelkov… Služijo lahko tudi kot nosilci sporočilne vrednosti pri obveščanju javnosti o prihajajočih dogodkih oziroma prireditvah. Glede na njihovo namembnost je potrebno vsebini primerno prilagoditi oblikovanje letakov in plakatov, sporočilnemu namenu pa je potrebno pravilno definirati njihov format, material in način tiska.

S tem dosežemo, da letaki in plakati kot nosilci informacij postanejo marketinško orodje, ki z ostalimi ustreznimi marketinškimi prijemi učinkovito pripomorejo k povečanju prepoznavnosti podjetja, storitve, izdelkov in podobno. Želite povečati prodajo vašega izdelka ali storitve? Želite večjo prepoznavnost vašega podjetja?

Zaupajte nam tiskanje letakov in plakatov z usposobljenimi strokovnjaki na področju oblikovanja, grafične priprave in tiska. Vsestransko vam bomo pomagali, da bodo vaše ideje primerno in učinkovito zajete v sporočilno vrednost, ki jo predstavljajo letaki in plakati.

 

VIZITKE

 Oblikovanje in tiskanje vizitk sta del procesa izdelave vizitke, ki bo postala vaša predstavitev. Vizitke so grafični produkt, ki je nepogrešljiv promocijski pripomoček pri poslovanju vsakega podjetja ali ustanove. Vizitke so ogledalo podjetja in z njihovim podajanjem največkrat izvedemo prvo predstavitev podjetja v osebnem kontaktu s stranko.  Zelo pomembna je sporočilna vrednost vizitk, ki jo dosežemo s pravilnim oblikovanjem, pravilno izbiro papirja ter načinom tiska. Forma na vizitki mora biti čista, pregledna, logotip podjetja prepoznaven, podatki pa morajo biti konkretni in točni. Samo tako izdelane vizitke bodo služile svojemu namenu in odražale resnost podjetja oziroma dela, ki ga opravljate. V Birografiki BORI lahko s strokovnjaki na področju oblikovanja, tiska, grafične dodelave izdelamo visoko kvalitetne vizitke, ki bodo odražale vašo prepoznavnost na trgu, ter poudarjale dejavnost, ki jo hočete predstaviti osebi, kadar ji izročate vizitke.

 

MAPE

 Mape so grafični produkti, ki imajo poleg svoje osnovne funkcije (zaščite in shranjevanja listin) tudi reklamno promocijsko funkcijo in so zaradi tega sestavni del celostnih podob podjetij oziroma ustanov. Glede na njihovo pomembno predstavitveno vlogo je potrebno za mape poiskati oblikovno formo, kjer se bosta učinkovito prepletali osnovna funkcija in promocijsko-propagandna funkcija map.

S tem bomo dosegli, da mape kot nosilec informacije postanejo marketinško orodje, ki z ustreznimi ostalimi tiskovinami iz celostne podobe učinkovito pripomorejo k povečanju prepoznavnosti podjetja oziroma ustanove.

V našem podjetju vam lahko z oblikovalci mape oblikujemo v sklopu celostne grafične podobe oziroma kot posamezni element, stiskamo ter dodelamo.

Dolgoletna tradicija pri izdelavi  in tisku map ter množica referenc je zagotovilo, da bodo mape kvalitetno izdelane in da bodo služile svojemu namenu.

mape

 

stojala

OGLEDNA STOJALA

 Ogledna stojala smo dolgo izdelovali s pomočjo kaširanja tiskovine na lepenko, ki smo ji dodali vnaprej izsekano lepenko, da je kreativa dobila funkcijo stojala.

S pomočjo digitalnega tiska na trde materiale in izrezovanja z digitalno vodenimi stroji za izrez, se je ta skupina izdelkov zelo razširila. Nova tehnologija izdelave omogoča večjo kreativnost pri manjših količinah, in sicer po sprejemljivi oziroma ugodni ceni.

Za izdelavo oglednih stojal se lahko uporabi široka paleta materialov (penaste plošče, foreks plošče, polipropilenske plošče, kartoni, lepenke). Izdelamo lahko tudi večje dimenzije stojal do 2m.

V Birografiki BORI vam lahko ogledna stojala oblikujemo, stiskamo, izrezujemo po idejni zasnovi oblikovalca in distribuiramo na željen naslov.

 

 

ZLOŽENKE, ZGIBANKE

Zloženke oziroma zgibanke so grafični produkti, ki služijo za promocijo storitev in produktov vašega podjetja. Zgibanka je tudi  medij za obveščanje javnosti o predstavitvi dogodkov in prireditev. Za doseganje sporočilne učinkovitosti tiskanih zgibank je potrebna dobro oblikovana forma ter uravnotežena besedna predstavitev na zgibankah. Pravilno izbrani materiali in tisk sta naslednja pogoja, da bodo imele zgibanke sporočilno vrednost, ki ste si jo zamislili in da bo s tem dosežen učinkovit sporočilni namen. V BORIH uresničimo vse vaše zahteve, od oblikovanja pa vse do tiska in dodelave zgibank. V primeru vašega povpraševanja za izdelavo zgibank, vam bomo z veseljem izdelali ponudbe ter svetovali, kako oblikovno in tehnološko izpeljati želeni projekt.

 

zgibanke tisk

 

PRIZNANJA, PLAKETE

Priznanja in plakete so grafični produkti, ki se uporabljajo pri svečanih prireditvah kot zahvala posameznikom, skupinam oziroma organizacijam, za dejanja, ki so jih izvedli v preteklosti in si zaslužijo priznanje.

Glede na namembnost je potrebno vsebino priznanj primerno oblikovati glede na njihovo vizualno in sporočilno vrednost.

Prav zaradi tega je pri oblikovanju priznanj zelo pomembno poznavanje materialov in tehnik tiska, saj lahko s pravilnim izborom dosežemo, da bodo priznanja izgledala grafično dovršeno, svečano ter bodo s tem še dodatno poudarila pomembnost dogodka podelitve priznanj.

Če želite kvalitetno izdelavo priznanj in plaket vam bomo pri nas z usposobljenimi strokovnjaki na področju oblikovanja, grafične priprave in tiska strokovno pomagali. Tako bodo priznanja oziroma plakete, ki jih boste namenili zaslužnim posameznikom ali pravnim subjektom, dosegle želeni učinek in razveselile nosilce priznanj, podelitev pa bo dobila zaželeni pomen in čar.

 

NALEPKE

Nalepke so grafični produkti, ki so z razvojem digitalne tehnologije tiska in zatonom sitotiskarstva postali zelo obširna skupina. Poznamo več vrst tiskanja nalepk in s tem široko paleto izdelkov, ki jih delimo glede na uporabljene materiale. Običajne papirne nalepke tiskamo v digitalni in klasični tehniki iz pole in jih pogosto še dodatno zasekujemo s posebnimi orodji.

PVC nalepke tiskamo na ekosolventnih tiskalnikih. Ti tiskalniki nudijo vrsto dodelavnih možnosti, in sicer personaliziran zasek ali izsek. Uporaba bele barve nam omogoča tisk zrcalnih nalepk (lepljenje na notranjo stran stekla) oziroma posebnih kreacij na transparentni nalepki, kjer so posamezne kreative poudarjene (podložene) z belo barvo. Birografika BORI je med prvimi v Sloveniji pričela s tiskom nalepk v digitalni tehniki in je zaradi dolgoletne tradicije in izkušenj pri izdelavi nalepk sposobna izdelati najzahtevnejše tipe nalepk. Po potrebi lahko nalepke razrežemo po vaših željah ali navodilih oblikovalcev na različne velikosti in oblike.

 

nalepke

 

DIPLOMSKE NALOGE

 Vezana diplomska ali magistrska naloga je končni produkt nekaj mesečnega ali celoletnega študijskega dela. Pričakuje se, da je celoten izdelek na visoki profesionalni izvedbeni ravni, tako notranji tisk kot trda vezava. Pri nas se tega pri vezavi diplomske ali magistrske naloge v celoti držimo. Tisk na platnici je običajno v zlati ali srebrni barvi, lahko pa je tudi črn, bel, rumen ali v kakšni drugi barvi. Barva platnic je običajno predpisana v skladu z navodili fakultete, največkrat modra, črna, zelena ali rdeča, na izbiro pa imamo trenutno skupaj 40 barv.

Običajno je napis na platnici diplomske ali magistrske naloge, nekatere fakultete pa zahtevajo napis tudi na hrbtu vezave. Po želji se na notranjost platnice doda tudi žep za CD/DVD medij ali prilogo.

Besedilo naloge se lahko tiska enostransko ali dvostransko, barvno ali črno belo, navadno na 80g ali 100g papir. V kolikor ste pri pisanju dela uporabljali standardne pisave in vstavljali prelome na mesta, kjer je to potrebno (na primer da so glavni naslovi vedno zgoraj na neparni strani), potem nam lahko prinesete ali po elektronski pošti pošljete odprto word datoteko, najboljše pa je, da jo shranite kot pdf datoteko, v kateri so odmiki teksta in prelomi postavljeni po vaši želji.

Rok izdelave je 1 do 2 delovna dneva.

 

DIREKTNA POŠTA

 Personalizacija tiskovin je v največji meri zastopana v direktni pošti, vendar obstaja veliko tiskovin, ki niso vezane le na to.

Osebna pošta je največkrat osebno pismo A4 formata, zgibano na format velikosti kuverte amerikanke, lepljeno ob straneh in perforirano ob robovih ali enostavno vloženo v kuverto omenjenega formata. Na osebno pošto lahko na eno stran natisnemo osebne podatke (naslov), na drugo pa dodatno osebno sporočilo. Tisk je barvni in prav zato je ta oblika primerna za osebna sporočila znanemu naslovniku, pa naj bo to čestitka, vabilo, novoletna voščilnica ali celo reklamno sporočilo.

Direktna pošta sledi podobnemu načelu, kakor osebna pošta, vendar je vsebina sporočila za vse naslovnike enaka, naslovi pa natisnjeni za vsakega naslovnika posebej. Direktna pošta je sestavljena iz kuverte, dopisa in v nekaterih primerih posebnih prilog v obliki kataloga, zvezka ali reklamnega predmeta. Kuverta je lahko potiskana v barvni tehniki, možna je raznolika vsebina, seveda po pravilih, ki jih bo zahteval dogovorjeni poštni center oziroma drug distributer.

Direktna pošta je zelo primerna za promocijo novih izdelkov (knjig, kozmetike, avtomobilov,…) ali storitev (seminarji, promocijska srečanja, sejmi,…), kjer je baza naslovnikov splošna.

Naslovljena pošta je oblika direktnega marketinga, pri kateri je dopis v kuverti namenjen prejemniku osebno in vsebuje želene podatke za vsakega prejemnika posebej. Naslovljena pošta je prav tako sestavljena iz kuverte, dopisa in prilog in je primerna za obveščanje starih kupcev, o katerih že imamo zanesljivo bazo podatkov in so lahko s tem deležni posebnega obveščanja o novostih.

Naslovljene razglednice so nova oblika tržnega pristopa in so primerne za promocijo novih izdelkov, ki so na prvi strani potiskani v barvni tehniki. Kakor pri običajni razglednici, je na hrbtni strani levo besedilo sporočila, na desni pa prejemnikovi podatki. Naslovljene razglednice so primerne za hitro promocijo novih izdelkov široke potrošnje iz obstoječe baze potencialnih kupcev, lahko pa tudi za osebna obvestila podjetij storitvenih dejavnosti.

Poznamo zahtevne tiskovine (forme), ki so povezane s skladišči podatkov. Pri teh tiskovinah uporabljamo klasične numerične in tekstovne podatke, veliko je uporabe posebnih barkodnih zapisov (EAN kode, industrijske kode), slikovnih podatkov (fotozapisi v datotekah in plasteh) in raznih matematičnih in drugih funkcij (številčenje, črkovne oznake, datumske in časovne oznake, logična izbira podatkov glede na tekst).

 

EKO PROGRAM

 V Birografiki BORI v okviru ekološkega programa ponujamo tisk in izdelavo tiskovin na ekološkem in recikliranem papirju. Birografika BORI je družbeno odgovorno podjetje in pri svojem poslovanju upošteva okoljevarstveno zakonodajo. Skrbimo za nadzorovan odvoz in uničenje odpadnih surovin ter s tem zmanjšujemo negativne vplive na okolje. Na ta način proizvajamo grafične izdelke, s katerimi navdušujemo najzahtevnejše naročnike. S tiskom na papirje, ki so FSC certificirani, izkazujemo svojo zavezanost in prispevek k varovanju okolja in trajnostnemu razvoju. S tem nadaljujemo skrbniško verigo lesa in zagotavljamo trajno gospodarjenje z gozdom kot obnovljivim, vendar zelo občutljivim naravnim virom. Naše tiskovine so torej izdelane na način, ki je prijazen do okolja in prispeva k odgovornemu gospodarjenju z gozdovi.

 

KOPIRANJE

 Kopiranje ali fotokopiranje je proces, pri katerem original preslikamo na poljubno število kopij. Kopiranje je lahko črno-belo ali barvno, na tanjših ali debelejših papirjih. Klasično kopiranje 3D predmetov preko stekla se je v 90 letih pričelo razvijati v digitalno kopiranje. To pomeni drugačen prenos slike preko laserja na fotoobčutljiv boben in zatem na papir. Originali niso več klasični na papirju, ampak je njihov zajem digitalni iz digitalnih medijev (CD, DVD, USB, el. pošta, internet,…). Ta proces imenujemo digitalni tisk oziroma digitalno kopiranje.

Kopiramo na različne formate od velikosti A5 do A0, največ pa do širine 910 mm in do dolžine do 5 metrov. Lahko vam izdelamo samo eno kopijo (kopijo položnice, zdravniškega izvida, dokumenta,…) ali pa večja gradiva, brošure, vabila, diplome, letake, plakate, gradbene načrte.

Fotokopije lahko v naši fotokopirnici  tudi vežemo in grafično dodelujemo.

 

LEKTORIRANJE

Lektoriranje priporočamo za vsa besedila, ki gredo v javno objavo. To ni nenavadno, saj se lektorirajo tudi novinarski članki in knjige, ki jih napišejo jezikovno izurjeni pisci. Pri prevedenih besedilih je to še pomembneje, saj ima prevajalec lahko preveč v zavesti originalno besedilo. Zato je dobrodošel pregled »nevtralnega bralca«, ki zagotovi, da je besedilo razumljivo in tekoče tudi v slovenskem prevodu. Dobre lekture ne more opraviti vsak izvirni govorec. To bi denimo pomenilo, da je za dober pregled dovolj, če besedilo v slovenščini pregleda nekdo, ki mu je slovenščina materni jezik. Dober lektor za slovenski jezik je izkušen slavist z občutkom za jezik, potrebno širino pri razumevanju besedil in veliko strokovnega znanja ter izkušenj pri lektoriranju. Zato ob vsakem prevodu besedila, še zlasti pri tistih, ki bodo objavljeni in se boste z njimi predstavljali v javnosti, priporočamo tudi lektoriranje v slovenskem jeziku. V našem podjetju vam nudimo lektoriranje različnih tekstov (literarnih del, diplomskih ali magistrskih nalog, reklamnih materialov in podobno) ter vam lahko skupaj z oblikovanjem in tiskom izpeljemo vaš želeni projekt.