FSC® CoC certifkat v tiskarni Birografika BORI d.o.o.

FSC® CoC certifikat

Birografika BORI d.o.o., kot lastnik certifikata FSC® CoC. izkazuje visoko okoljsko osveščenost ter s tem spodbuja k odgovornemu upravljanju gozdov.

Birografika BORI d.o.o., nadaljuje skrbniško verigo gozdov ter zagotavlja skladnost njenega poslovanja z mednarodnimi standardi na tem področju. Podjetju je s tem omogočena prodaja in nabava certificiranih FSC® CoC lesnih proizvodov (papirja in ostalih celuloznih substaktov), s čimer strankam zagotavlja visoko kakovostne izdelke iz certificiranih materialov.

V Birografiki BORI d.o.o. se zavzemamo za varovanje okolja saj pri našem poslovanju sprejemamo zaveze trajnostnega razvoja. Certifikat FSC® CoC promovira družbeno odgovorno upravljanje z gozdovi in je zagotovilo, da les za papirne izdelke oziroma v našem primeru tiskovine, knjige, brošure, mape, plakate… prihaja iz gozdov, s katerimi se trajnostno gospodari. Ta načela želimo posredovati tudi našim kupcem, dobaviteljem, zaposlenim ter ostali javnosti.

 

CERTIFKAT FSC BORI

Kaj je FSC® CoC?

FSC® CoC ali Forest Stewardship Council® je neodvisna, neprofitna, nevladna organizacija, ki je osnovala sistem za upravljanje gozdov in nadaljnjo sledljivost certificiranega lesa oz. izdelkov FSC® – CoC (Chain of Custody).

FSC TISKARNA BORI

FSC® CoC promovira trajnostno, okolju prijazno, ekonomsko sprejemljivo in socialno pravično gospodarjenje.

Pravila za pridobitev certifikata obsegajo:

 • zagotovilo, da črpanje lesnih in ne-lesnih produktov ohranja biološko raznolikost, produktivnost in ekološke procese gozdov,
 • prepoved nepremišljene spremembe naravnih gozdov v druge namenske oblike rabe,
 • prepoved uporabe gensko spremenjenih dreves,
 • prepoved uporabe visoko nevarnih pesticidov,
 • pomoč tako lokalnemu prebivalstvu kot družbi na splošno,
 • popolno upoštevanje zakonodaje,
 • posebno obravnavo in prilagojeno gospodarjenje z gozdovi, ki imajo poseben pomen in potrebujejo zaščito.

FSC® CoC certifikat je informacijska sled o poti, ki jo opravi surovina od gozda do končnega kupca in vključuje vse stopnje predelovanja, spreminjanja, proizvajanja in prodaje, pri čemer prehod iz ene v drugo stopnjo prodajne verige vsebuje tudi spremembo lastništva izdelka.

Certifikat končnemu potrošniku omogoča, da sledi verigi dobaviteljev in ugotovi, v katerem gozdu je bil posekan les, iz katerega je izdelan kupljeni proizvod (glejte priloženo skico), v praksi pa končnemu kupcu zagotovi, da je kupil okolju prijazen izdelek.

FSC® – CoC (sledljivost lesa) torej omogoča povezavo med izdelkom in izvorom lesa. To je za proizvajalce oziroma predelovalce zelo pomembno, saj osveščen končni potrošnik želi kupiti izdelek, za katerega obstaja dokaz, da je bil osnovni material pridobljen na način trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja.

Zakaj imeti tiskovino iz FSC® CoC materiala?

 • Dokazovanje okoljske osveščenosti.
 • Povečano zaupanje kupcev.
 • Prepoznavnost na mednarodnih trgih.
 • Možnost sodelovanja na razpisih, pripravljenih v skladu z določili zelenega javnega naročanja. FSC® CoC certifikat je ena od zahtev v uredbi o ZELENIH JAVIH NAROČILIH v Sloveniji, ki je začela veljati v letu 2013, prav tako pa je TREND, da certifikat zahteva vse več tujih trgovskih verig. Številni končni kupci že zahtevajo potrdilo, da so kupili izdelek, za katerega MORAJO dobavitelji uporabiti certificiran les iz certificiranih gozdov.

FSC® CoC proizvodi/tiskovine so v skladu z doslednim upoštevanjem mednarodnega standarda FSC® CoC v Birografiki BORI d.o.o. preverljivi, oziroma naročnik/kupec lahko pridobi pregled nad celotno potjo proizvoda in hkrati zagotovilo o kakovosti nabavljenega izdelka, narejenega iz FSC® CoC certificiranih materialov. V podjetju zagotavljamo, da so s FSC® CoC zahtevkom označeni ter prodani le proizvodi, ki so proizvedeni izključno iz FSC® CoC materialov ter v procesu tiska, grafične dodelave in kopirnice označeni, tako da se prepozna FSC® CoC proizvod.

V podjetju se zavezujemo k spoštovanju zahtev mednarodnega standarda FSC-STD-40-004 V3EN ter drugih standardov in direktiv na področju skrbniške verige FSC® CoC, ter bdimo nad sistemom zagotavljanja sledljivosti.

Osveščenost in zavezanost okolju prijaznemu gospodarjenju je pri  naših naročnikih grafičnih produktov vse večja zato povpraševanje po FSC tiskovinah skokovito narašča.

V Birografiki BORI d.o.o., poskušamo v celoti izpolniti želje in potrebe, ki jih narekujejo trendi trga. Z najsodobnejšimi digitalnimi, ofsetnimi in XXL tiskarskimi stroji ter z filozofijo podjetja, ki promovira trajnostno, okolju prijazno, ekonomsko sprejemljivo in socialno pravično gospodarjenje, smo vaš pravi partner pri izdelavi vaših FSC grafičnih artiklov.

 

 Obiščite nas in se sami prepričajte o naših prednostih in kakovosti!

FSC TISKARNA BORI