grafično oblikovanje

grafično oblikovanje

Nudimo vam celovite rešitve na enem mestu - od ideje do izdelka! Vse od oblikovanja in grafične priprave, celostne grafična podobe, idejne grafične zasnove do priprave in oblikovanje tiskovin.

Kadar vaš projekt potrebuje kreativno rešitev s strani grafičnih oblikovalcev, vam z našim znanjem pri tem lahko pomagamo. Projekta se lahko lotimo v celoti ali pa že zastavljeno oblikovalsko rešitev nadgradimo. Svetujemo vam tudi na področju grafičnih oblikovalskih rešitev in pri nadaljnji izvedbi le-teh.
Sodelovali in svetovali smo že pri oblikovanju številnih:
  • celostnih grafičnih podob s pripadajočimi aplikacijami,
  • knjig, knjižnih zbirk,
  • oglasov, reklamnih pasic,
  • koledarjev in celostnih koledarskih programov,
  • embalaže in grafične podobe na embalažnih enotah,
  • plakatov, razstavnih in reklamnih panojev,
  • revij, internih glasil,
  • poslovnih publikacij, kot so letna poročila, prospekti, zgibanke, letaki,
  • mailing akcijah,
  • katalogih.

od ideje do izdelka

krativa, grafično oblikovanje in grafična priprava

grafično oblikovanje

grafično oblikovanje

v našem studiju
kreativno in grafično oblikovani, naši prodajni katalogi