invalidske kvote

invalidske kvote

Vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, je obvezan k izpolnjevanju invalidskih kvot, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2% do 6 % invalidov. Odstotek je odvisen od registrirane dejavnosti.
Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:
- zaposluje predpisano število invalidov ali
- plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
več informacij (na jpi-sklad.si)
Invalidske kvote

kalkulator za izračun prihranka pri nadomestni izpolnitvi invalidske kvote

SVINCNIKI
blok pisalni

ROZA