naša zgodba

naša zgodba

proaktivno partnerstvo gradimo na tradiciji in kakovosti 

naša zgodba

naša zgodba

proaktivno partnerstvo gradimo na tradiciji in kakovosti 

predstavitev podjetja
Svojo javno podobo si je Birografika BORI d.o.o. ustvarila kot ena prvih kopirnic v Sloveniji. Danes smo sodobno grafično podjetje, ki se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo, strokovnostjo, odgovornostjo do poslovnih partnerjev, zaposlenih in okolja.
Poslovno identiteto podjetja razvijamo po načelih inovativnega grafičnega podjetja, ki lahko svojim naročnikom ponudi celovit spekter grafično tiskarskih storitev in izdelkov s področja kopiranja, grafičnega oblikovanja, priprave za tisk, ofsetnega in digitalnega tiska ter knjigoveške dodelave.
Vizija podjetja je, da postane najboljši ponudnik grafičnih izdelkov in digitaliziranih storitev v razvijajoči se informacijski družbi za poslovne, javne in zasebne odjemalce.
Poslanstvo podjetja je uspešno tekmovati na tržišču in dosegati zadostno donosnost kapitala, ki omogoča stalno modernizacijo strojne in druge opreme na najvišjem dosegljivem tehnološkem nivoju ter stalno vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih.
Birografika BORI d.o.o. je več kot le povprečna tiskarna, saj smo družbeno odgovorno in okoljsko ozaveščeno invalidsko podjetje.
razvoj podjetja
invalidsko podjetje
okoljska ozaveščenost
predstavitev podjetja ZELENA
Svojo javno podobo si je Birografika BORI d.o.o. ustvarila kot ena prvih kopirnic v Sloveniji. Danes smo sodobno grafično podjetje, ki se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo, strokovnostjo, odgovornostjo do poslovnih partnerjev, zaposlenih in okolja.
Poslovno identiteto podjetja razvijamo po načelih inovativnega grafičnega podjetja, ki lahko svojim naročnikom ponudi celovit spekter grafično tiskarskih storitev in izdelkov s področja kopiranja, grafičnega oblikovanja, priprave za tisk, ofsetnega in digitalnega tiska ter knjigoveške dodelave.
Vizija podjetja je, da postane najboljši ponudnik grafičnih izdelkov in digitaliziranih storitev v razvijajoči se informacijski družbi za poslovne, javne in zasebne odjemalce.
Poslanstvo podjetja je uspešno tekmovati na tržišču in dosegati zadostno donosnost kapitala, ki omogoča stalno modernizacijo strojne in druge opreme na najvišjem dosegljivem tehnološkem nivoju ter stalno vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih.
Birografika BORI d.o.o. je več kot le povprečna tiskarna, saj smo družbeno odgovorno in okoljsko ozaveščeno invalidsko podjetje.
razvoj podjetja ORANZNA
Svojo javno podobo si je Birografika BORI d.o.o. ustvarila kot ena prvih kopirnic v Sloveniji. Danes smo sodobno grafično podjetje, ki se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo, strokovnostjo, odgovornostjo do poslovnih partnerjev, zaposlenih in okolja.
Poslovno identiteto podjetja razvijamo po načelih inovativnega grafičnega podjetja, ki lahko svojim naročnikom ponudi celovit spekter grafično tiskarskih storitev in izdelkov s področja kopiranja, grafičnega oblikovanja, priprave za tisk, ofsetnega in digitalnega tiska ter knjigoveške dodelave.
Vizija podjetja je, da postane najboljši ponudnik grafičnih izdelkov in digitaliziranih storitev v razvijajoči se informacijski družbi za poslovne, javne in zasebne odjemalce.
Poslanstvo podjetja je uspešno tekmovati na tržišču in dosegati zadostno donosnost kapitala, ki omogoča stalno modernizacijo strojne in druge opreme na najvišjem dosegljivem tehnološkem nivoju ter stalno vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih.
Birografika BORI d.o.o. je več kot le povprečna tiskarna, saj smo družbeno odgovorno in okoljsko ozaveščeno invalidsko podjetje.
invalidsko podjetje RDECA
Svojo javno podobo si je Birografika BORI d.o.o. ustvarila kot ena prvih kopirnic v Sloveniji. Danes smo sodobno grafično podjetje, ki se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo, strokovnostjo, odgovornostjo do poslovnih partnerjev, zaposlenih in okolja.
Poslovno identiteto podjetja razvijamo po načelih inovativnega grafičnega podjetja, ki lahko svojim naročnikom ponudi celovit spekter grafično tiskarskih storitev in izdelkov s področja kopiranja, grafičnega oblikovanja, priprave za tisk, ofsetnega in digitalnega tiska ter knjigoveške dodelave.
Vizija podjetja je, da postane najboljši ponudnik grafičnih izdelkov in digitaliziranih storitev v razvijajoči se informacijski družbi za poslovne, javne in zasebne odjemalce.
Poslanstvo podjetja je uspešno tekmovati na tržišču in dosegati zadostno donosnost kapitala, ki omogoča stalno modernizacijo strojne in druge opreme na najvišjem dosegljivem tehnološkem nivoju ter stalno vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih.
Birografika BORI d.o.o. je več kot le povprečna tiskarna, saj smo družbeno odgovorno in okoljsko ozaveščeno invalidsko podjetje.
okoljska ozaveščenost VIJOLICNA
Svojo javno podobo si je Birografika BORI d.o.o. ustvarila kot ena prvih kopirnic v Sloveniji. Danes smo sodobno grafično podjetje, ki se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo, strokovnostjo, odgovornostjo do poslovnih partnerjev, zaposlenih in okolja.
Poslovno identiteto podjetja razvijamo po načelih inovativnega grafičnega podjetja, ki lahko svojim naročnikom ponudi celovit spekter grafično tiskarskih storitev in izdelkov s področja kopiranja, grafičnega oblikovanja, priprave za tisk, ofsetnega in digitalnega tiska ter knjigoveške dodelave.
Vizija podjetja je, da postane najboljši ponudnik grafičnih izdelkov in digitaliziranih storitev v razvijajoči se informacijski družbi za poslovne, javne in zasebne odjemalce.
Poslanstvo podjetja je uspešno tekmovati na tržišču in dosegati zadostno donosnost kapitala, ki omogoča stalno modernizacijo strojne in druge opreme na najvišjem dosegljivem tehnološkem nivoju ter stalno vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih.
Birografika BORI d.o.o. je več kot le povprečna tiskarna, saj smo družbeno odgovorno in okoljsko ozaveščeno invalidsko podjetje.
Birografika BORI d.o.o.  Tiskarna v Ljubljani
naše prednosti

naše prednosti

Že več desetletij sodelujemo s številnimi naročniki, ki zaupajo naši strokovni usposobljenosti, tehnični opremljenosti in izkušnjam. Vedo, da se jim bomo posvetili in storitve zanje opravili strokovno in kvalitetno.

nase prednsoti bori
Birografika BORI s svojimi poslovnimi partnerji gradi zaupanja vreden odnos, ki temelji na enakovrednem in dolgotrajnem poslovnem partnerstvu, odgovornosti do ljudi in okolja ter strokovnosti in invoativnosti.
Uspešno konkuriramo tudi pri pridobivanju javnih naročil, kjer se še posebej izkazujemo z:
• usposobljenimi strokovnimi kadri,
• dobro organiziranostjo podjetja,
• zanesljivostjo,
• kvaliteto storitev,
• kratkimi roki izdelave,
• referencami,
• konkurenčnimi cenami.
Vsako leto sodelujemo z več tisoč naročniki, za katere izvedemo prek 10.000 unikatnih tiskovin oziroma grafičnih izdelkov.
Zaupajo nam:
• Vzgojno-izobraževalne ustanove: vrtci, šole, fakultete, univerze,
• Podjetja (industrija, trgovina, transport, zavarovalnice, banke, ...),
• Institucije državne in javne uprave ter javne službe,
• Državna uprava (ministrstva),
• Založbe,
• Društva,
• Studiji za oblikovanje in grafično pripravo, agencije za marketing,
• Javni in zasebni zavodi,
• Posamezniki,...
certifikat
 FSC® CoC
FSC Certifikat
V Birografiki BORI d.o.o. se zavzemamo za varovanje okolja ter da pri poslovanju in gospodarjenju sprejemamo zaveze odgovornega razvoja. Certifikat FSC®  CoC promovira družbeno odgovorno upravljanje z gozdovi in je zagotovilo, da les za papirne izdelke oziroma v našem primeru tiskovine, knjige, brošure, mape, plakate,… prihaja iz gozdov, s katerimi se odgovorno gospodari. Ta načela želimo posredovati tudi našim kupcem, dobaviteljem, zaposlenim ter ostali javnosti. FSC®  promovira odgovorno, okolju prijazno, ekonomsko sprejemljivo in socialno pravično gospodarjenje.
invalidsko podjetje
kolektivna blagovna in storitvena znamka
INVALIDSKO
PODJETJE
Med pomembne pridobitve podjetja Birografika BORI spada tudi kolektivna blagovna in storitvena znamka »Invalidsko podjetje«, katero je uspešno registriral Zavod invalidskih podjetij Slovenije. Uspešne gospodarske družbe se namreč zavedajo pomena tako imenovanega družbeno odgovornega poslovanja za ugled podjetja in dolgoročno zaupanje njihovih kupcev in poslovnih partnerjev. To pomeni, da pri svojih poslovnih odločitvah ne sledijo zgolj ozkim in kratkoročno usmerjenim ekonomskim koristim, ampak upoštevajo tudi potrebe svojega lokalnega okolja, smernice odgovornega razvoja, ter ekološke, etične in druge pomembne družbene vidike, med katerimi je zagotovo tudi zaposlovanje invalidov.
Racunalnik - spodaj
naše prednosti

naše prednosti

Že več desetletij sodelujemo s številnimi naročniki, ki zaupajo naši strokovni usposobljenosti, tehnični opremljenosti in izkušnjam. Vedo, da se jim bomo posvetili in storitve zanje opravili strokovno in kvalitetno.

nase prednsoti bori
Birografika BORI s svojimi poslovnimi partnerji gradi zaupanja vreden odnos, ki temelji na enakovrednem in dolgotrajnem poslovnem partnerstvu, odgovornosti do ljudi in okolja ter strokovnosti in invoativnosti.
Uspešno konkuriramo tudi pri pridobivanju javnih naročil, kjer se še posebej izkazujemo z:
• usposobljenimi strokovnimi kadri,
• dobro organiziranostjo podjetja,
• zanesljivostjo,
• kvaliteto storitev,
• kratkimi roki izdelave,
• referencami,
• konkurenčnimi cenami.
Vsako leto sodelujemo z več tisoč naročniki, za katere izvedemo prek 10.000 unikatnih tiskovin oziroma grafičnih izdelkov.
Zaupajo nam:
• Vzgojno-izobraževalne ustanove: vrtci, šole, fakultete, univerze,
• Podjetja (industrija, trgovina, transport, zavarovalnice, banke, ...),
• Institucije državne in javne uprave ter javne službe,
• Državna uprava (ministrstva),
• Založbe,
• Društva,
• Studiji za oblikovanje in grafično pripravo, agencije za marketing,
• Javni in zasebni zavodi,
• Posamezniki,...
FSC Certifikat
certifikat
 FSC® CoC
V Birografiki BORI d.o.o. se zavzemamo za varovanje okolja ter da pri poslovanju in gospodarjenju sprejemamo zaveze odgovornega razvoja. Certifikat FSC®  CoC promovira družbeno odgovorno upravljanje z gozdovi in je zagotovilo, da les za papirne izdelke oziroma v našem primeru tiskovine, knjige, brošure, mape, plakate,… prihaja iz gozdov, s katerimi se odgovorno gospodari. Ta načela želimo posredovati tudi našim kupcem, dobaviteljem, zaposlenim ter ostali javnosti. FSC®  promovira odgovorno, okolju prijazno, ekonomsko sprejemljivo in socialno pravično gospodarjenje.
invalidsko podjetje
kolektivna blagovna in storitvena znamka
INVALIDSKO
PODJETJE
Med pomembne pridobitve podjetja Birografika BORI spada tudi kolektivna blagovna in storitvena znamka »Invalidsko podjetje«, katero je uspešno registriral Zavod invalidskih podjetij Slovenije. Uspešne gospodarske družbe se namreč zavedajo pomena tako imenovanega družbeno odgovornega poslovanja za ugled podjetja in dolgoročno zaupanje njihovih kupcev in poslovnih partnerjev. To pomeni, da pri svojih poslovnih odločitvah ne sledijo zgolj ozkim in kratkoročno usmerjenim ekonomskim koristim, ampak upoštevajo tudi potrebe svojega lokalnega okolja, smernice odgovornega razvoja, ter ekološke, etične in druge pomembne družbene vidike, med katerimi je zagotovo tudi zaposlovanje invalidov.
Racunalnik - spodaj
katalogi

katalogi

v aktualnem prodajnem koledarju

smo se odločili ponuditi koledarski program vseh preteklih let.

Aktualen katalog

2020

2019

2018