Vsebina košare

Kontakt

TISKARNA

prodaja@birografikabori.si
PON - PET: od 08:00 do 16:00
01 47 20 460
Dunajska cesta 48

KOPIRNICI

kopirnica@birografikabori.si
PON - PET: od 07:00 do 19:00
SOB in NED: ZAPRTO
01 47 20 440
Dunajska cesta 48
info.dunajska105@birografikabori.si
PON - PET: od 08:00 do 15:45
SOB in NED: ZAPRTO
01 56 59 130
Dunajska cesta 105

UPRAVA

info@birografikabori.si
PON - PET: od 08:00 do 16:00
01 47 20 410
Linhartova cesta 1
Informacije podjetja

Naša zgodba

Proaktivno partnerstvo gradimo na tradiciji in kakovosti

Predstavitev podjetja


Svojo javno podobo si je Birografika BORI d.o.o. ustvarila kot ena prvih kopirnic v Sloveniji. Danes smo sodobno grafično podjetje, ki se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo, strokovnostjo, odgovornostjo do poslovnih partnerjev, zaposlenih in okolja.

Poslovno identiteto podjetja razvijamo po načelih inovativnega grafičnega podjetja, ki lahko svojim naročnikom ponudi celovit spekter grafično tiskarskih storitev in izdelkov s področja kopiranja, grafičnega oblikovanja, priprave za tisk, ofsetnega in digitalnega tiska ter knjigoveške dodelave.

Vizija podjetja je, da postane najboljši ponudnik grafičnih izdelkov in digitaliziranih storitev v razvijajoči se informacijski družbi za poslovne, javne in zasebne odjemalce.

Poslanstvo podjetja je uspešno tekmovati na tržišču in dosegati zadostno donosnost kapitala, ki omogoča stalno modernizacijo strojne in druge opreme na najvišjem dosegljivem tehnološkem nivoju ter stalno vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih.

Birografika BORI d.o.o. je več kot le povprečna tiskarna, saj smo družbeno odgovorno in okoljsko ozaveščeno invalidsko podjetje.

Razvoj podjetja


Izhodišče za nastanek podjetja je bila želja peščice ambicioznih invalidov posameznikov v okviru Društva distrofikov Slovenije, da si sami z uresničitvijo poslovne ideje zagotovijo lastno zaposlitev in ekonomsko neodvisnost ter s tem postanejo enakovredni člani družbe.

V ta namen je Društvo distrofikov Slovenije 1. februarja 1980 ustanovilo invalidsko podjetje Birografika BORI d.o.o. Prvi podjetniški začetki so bili skromni, vendar rast podjetja ni bila prepuščena naključju; ves kadrovski in materialni razvoj podjetja je bil podrobno načrtovan in skrbno usklajevan z izzivi gospodarskega okolja.

Razvoj podjetja sega od prve kopirnice v Ljubljani, ki ji je sledilo enostavno ofsetno razmnoževanje. Naslednja razvojna faza je bila grafična priprava in oblikovanje ter visoko kvalitetni ofsetni tisk. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bila Birografika BORI tudi prvi ponudnik digitalnega tiska v Sloveniji, zadnja pridobitev na področju tiska pa sta digitalni ofsetni tisk in velikoformatni ofsetni tisk.

Za ves dosedanji razvoj podjetja so bila odločilna investicijska vlaganja v tehnologijo, ki danes digitalizira vse proizvodne procese v podjetju. Hkrati takšna razvojna usmeritev podjetja omogoča produktivno zaposlovanje tudi najtežje gibalno oviranih distrofikov in drugih invalidov.

Invalidsko podjetje


Birografika BORI posluje s statusom invalidskega podjetja, saj izpolnjuje zakonski pogoj, da je med vsemi zaposlenimi v podjetju najmanj 40% delež invalidov.

Poslanstvo invalidskega podjetja v socialnem smislu pomeni produktivno zaposlovati distrofike in druge invalide v polnem ekonomsko socialnem sožitju z ostalimi zaposlenimi brez invalidnosti ter svojim zapolsenim invalidom ustvarjati temeljne pogoje za celovito socialno vključenost v družbeno ekonomsko okolje.

Invalidska podjetja v Sloveniji s svojim posebnim poslanstvom na področju zaposlovanja in socialnega vključevanja invalidov pomembne dejavnik, zaradi tega so s strani države pri svojem poslovanju deležna tudi določene državne pomoči oziroma ekonomskih olajšav.

Ena od navedenih olajšav je tudi nadomestno izpolnjevanje kvot za zaposlovanje invalidov. Vsi poslovni partnerji, ki so zavezanci za izpolnjevanje kvote in nimajo zaposlenih dovolj invalidov, lahko izkoristijo možnost nadomestne izpolnitve kvote s poslovnim sodelovanjem z Birografiko BORI.

Okoljska ozaveščenost


Birografika BORI pri svojem poslovanju dosledno upošteva okoljevarstveno zakonodajo. Vsi proizvodni procesi potekajo ob uporabi varnih in okolju prijaznih tehnologij in surovin ter ob nenehnem prizadevanju za skrbno ravnanje z naravnimi viri, energenti in odpadki. Opisane smernice so tudi obvezno vodilo pri izbiri novih tehnologij.

Okoljska vizija podjetja je, da okoljsko ozaveščenim kupcem na trgu ponudimo okolju prijazne grafične izdelke, izdelane v skladu z zahtevami okoljskega certifikata FSC CoC ter da pri gospodarjenju sprejemamo zaveze trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Odgovorno ravnanje z okoljskimi viri postaja čedalje pomembnejše tako za podjetja kot njihove odjemalce.

Naše prednosti

Certifikat FSC® CoC.

S tem izkazujemo visoko okoljsko osveščenost ter spodbujamo k odgovornemu upravljanju gozdov.

Invalidsko podjetje

Naše podjetje je pridobilo kolektivno blagovno in storitveno znamko INVALIDSKO PODJETJE

Invalidom prijazno podjetje

Nagrada za dobro prakso na področju usposabljanja in zaposlovanja distrofikov in ostalih invalidov v preteklih letih delovanja našega invalidskega podjetja

Naši naročniki nam zaupajo

Že več desetletij sodelujemo s številnimi naročniki, ki zaupajo naši strokovni usposobljenosti, tehnični opremljenosti in izkušnjam.
Vedo, da se jim bomo posvetili in storitve zanje opravili strokovno in kvalitetno.

Birografika BORI s svojimi poslovnimi partnerji gradi zaupanja vreden odnos, ki temelji na
enakovrednem in dolgotrajnem poslovnem partnerstvu, odgovornosti do ljudi in okolja
ter strokovnosti in invoativnosti.

Uspešno konkuriramo tudi pri pridobivanju javnih naročil,
kjer se še posebej izkazujemo z:

 • usposobljenimi strokovnimi kadri,
 • dobro organiziranostjo podjetja,
 • zanesljivostjo,
 • kvaliteto storitev,
 • kratkimi roki izdelave,
 • referencami,
 • konkurenčnimi cenami.

Vsako leto sodelujemo z več tisoč naročniki, za katere izvedemo prek 10.000 unikatnih
tiskovin oziroma grafičnih izdelkov.

Zaupajo nam:

 • Vzgojno-izobraževalne ustanove: vrtci, šole, fakultete, univerze,
 • Podjetja (industrija, trgovina, transport, zavarovalnice, banke, ...),
 • Institucije državne in javne uprave ter javne službe,
 • Državna uprava (ministrstva),
 • Založbe,
 • Društva,
 • Studiji za oblikovanje in grafično pripravo, agencije za marketing,
 • Javni in zasebni zavodi,
 • Posamezniki,...

Od klika do izdelka

Enostavno do želenega izdelka s spletno trgovino BIROGRAFIKA BORI d.o.o.